give something to

  1. Verb vermek
birine bir şeyi vasiyetle bırakmak Verb
birşeye mağlup olmak Verb
birşeye yenilmek Verb
birşey karşısında pes etmek Verb
birşeye teslim olmak Verb
bir kimseyi cezalandırdıktan sonra ağladığı için daha şiddetli cezalandırmak.
birşeyi birine iade etmek Verb
birşeyi birine geri vermek Verb
birşeyi birşey için kullanmak Verb
birşeyi birşeye ayırmak Verb
birşeyi birşeye tahsis etmek Verb
kendini birşeye vermek Verb
tüm zamanını birşeye ayırmak Verb
tümüyle birşeye odaklanmak Verb
kendini birşeye adamak Verb
sadece birşeye odaklanmak Verb
tüm vaktini birşeye ayırmak Verb
kaytarmak, atlatmak, görmemezlikten gelmek, vazgeçmek.