give utterance to one's feelings

  1. Verb duygularını dile getirmek