give vent to one's feelings

  1. Verb duygularını koyuvermek
  2. Verb ağzını açmak
  3. Verb patlamak