give warning

  1. uyarmak, ikaz/ihtar etmek, tehlikeyi haber vermek.
bir aylık ihtar süresi vermek Verb
bir memura ihtarda bulunmak Verb
bir memura ihtarda bulunmak Verb
işçiye uyarıda bulunmak Verb
bir aylık ihtar süresi vermek Verb
işverenine ihtarda bulunmak Verb
işverene ihtarda bulunmak Verb
birine kanunun öngördüğü şekilde ihtarda bulunmak Verb
birine resmi ikazda bulunmak Verb
birine resmen ihtarda bulunmak Verb
kiracıya ihtarda bulunmak Verb