give warning

bir aylık ihtar süresi vermek Fiil
bir memura ihtarda bulunmak Fiil
bir memura ihtarda bulunmak Fiil
işçiye uyarıda bulunmak Fiil
bir aylık ihtar süresi vermek Fiil
işverenine ihtarda bulunmak Fiil
işverene ihtarda bulunmak Fiil
birine kanunun öngördüğü şekilde ihtarda bulunmak Fiil
birine resmi ikazda bulunmak Fiil
birine resmen ihtarda bulunmak Fiil
kiracıya ihtarda bulunmak Fiil