give witness on sb's behalf in (law) court

  1. Verb mahkemede biri lehine tanıklık etmek