glass cover

  1. cam kapak
lâmel: mikroskopta incelenen örneğin üzerine konulan ince cam. Noun
bir yüzeyi korumak için üzerine kaplanan ince cam tabakası. Noun
lamel (mikroskopta numunenin altına sıkıştırıldığı küçük cam) Noun, Testing