glikoz

  1. glucose
  2. corn syrup
glucosic
blood sugar Noun, Medicine

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

  1. Tabiî halde meyvelerde ve balda bulunan, ... edilebilen kristal hâlindeki şeker