1. glucose
  2. corn syrup
glucosic
blood sugar İsim, Tıp

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Tabiî halde meyvelerde ve balda bulunan, ... edilebilen kristal hâlindeki şeker