gnome

  1. Noun yeraltı cücesi, yeraltındaki hazinelerin bekçisi farzolunan efsanevî cüce.
  2. Noun garip/çirkin cüce:
    a little gnome of a man.
  3. Noun (mücevherat üzerinde) cüce resmi.
  4. Noun özdeyiş, atasözü, darbımesel, vecize.