1. İsim yeraltı cücesi, yeraltındaki hazinelerin bekçisi farzolunan efsanevî cüce.
  2. İsim garip/çirkin cüce:
    a little gnome of a man.
  3. İsim (mücevherat üzerinde) cüce resmi.
  4. İsim özdeyiş, atasözü, darbımesel, vecize.