go easy with sb

  1. Verb birinin üstüne üstüne gitmemek