go from one extreme to the other

  1. Verb bir aşırı uçtan ötekine geçmek