go getter

  1. saldırganca girişimci kişi
  2. tuttuğunu koparan kimse
enerjik adam
cerbezeli, becerikli, atak, müteşebbis, tuttuğunu koparır, açıkgöz (kimse). Noun