goes to

Buna şapka çıkarılır! Sentence
Aklınla bin yaşa! Sentence
Büyüksün! Sentence