Buna şapka çıkarılır! Cümle
Aklınla bin yaşa! Cümle
Büyüksün! Cümle