gold outflow

  1. altının memleket dışına akışı
  2. altının ülke dışına akışı
külçe altının dışa akışı