gold star

  1. Noun altın yıldız, şehitlik simgesi: bir aile/kurum fertlerinden birinin harpte öldüğünü göstermek üzere bayrağa
    konulan altın renkli yıldız.
altın yıldızlı, şehit+.
gold-star mother: şehit anası Adjective