goodwill copy

  1. Noun satıştan çok herhangi bir ürünün üreticisi veya reklamcısı hakkında iyi izlenim ve iyi duygular yaratmak
    amacı güden reklam faaliyetleri