governing body

  1. müdüriyet
  2. idari organ
merkezi idare organı