government organ

  1. devlet organı
hükümet organı