graduate

 1. Adjective, Education-Training lisansüstü
 2. (üniversite/kolej/okul) mezunu, diplomalı.
  a university/high school graduate.
 3. ihtisas öğrencisi, üniversitenin ilk kademesini bitirip ileri kademe öğrenimi yapan öğrenci.
 4. dereceli kap, (sıvı) ölçü kabı.
 5. uzmanlık+, ihtisas+, yüksek öğrenime/uzmanlık öğrenimine/öğrencilerine ait.
  A graduate student is
  one who is studying for an advanced degree.
 6. (bkz: graduated ) (3).
 7. mezun etmek/olmak, diploma vermek/almak.
  Her brother graduated from university last year. The college
  must graduate more science students. NOT: “He graduated from college” deyimi
  “He was graduated from college”dan daha yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.
  “He graduated college” demek yanlıştır.
 8. derecelen(dir)mek, derecelere/kademelere ayırmak/bölmek/ayrılmak, taksimatlandırmak.
  A thermometer is graduated.
 9. tedricen değişmek.
mezun
Mülkiyeli Proper Name, Education-Training
lise mezunu olmak Verb
(US) lise mezunu olmak Verb
üniversite mezunu
iktisat mezunu
lise mezunu
(US) lise mezunu
okul mezunu
lise mezunu olmak Verb
üniversite mezunu
okuldan mezun olmak Verb
bir vergiyi artan oranlı yapmak Verb
bir okulu bitirmek Verb
(Br) US bir okuldan mezun olmak Verb
üniversite mezunu için kurs
lisansüstü ders Noun, Education-Training
lisansüstü seviyesindeki ders Noun, Education-Training
doktor payesi
üniversite eğitimi
çıkmak Verb
bir okuldan mezun olmak Verb
Harvard'dan mezun olmak Verb
(US) liseden mezun olmak Verb
hukuk mezunu
hukuktan mezun olmak Verb
diplomalı hemşire.
yüksek lisans mezunu Noun, Education-Training
lisansüstü program Noun, Education-Training
uzmanlık/ihtisas okulu, üniversite mezunlarına uzmanlık öğrenimi veren okul/fakülte.
Uygulamalı Matematik Enstitüsü Noun, Education-Training
Enformatik Enstitüsü Noun, Education-Training
Fen Bilimleri Enstitüsü Noun, Education-Training
Sosyal Bilimler Enstitüsü Noun, Education-Training
(US) resmi kote edilen menkul değerler Noun
uzmanlık/ihtisas öğrencisi, üniversitenin ilk kademesini bitirdikten sonra ileri (ihtisas) öğrenim(i) yapan öğrenci.
lisansüstü öğrenci Noun, Education-Training
lisansüstü eğitim Noun, Education-Training
lisansüstü öğretim Noun, Education-Training
lisansüstü eğitim ve öğretim Noun, Education-Training
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Noun, Education-Training
üniversite eğitimi
nispi vergilemek Verb
bitirme tezi Noun, Education-Training
lisansüstü tezi Noun, Education-Training
ortak lisansüstü program Noun, Education-Training
Fen Bilimleri Enstitüsü Noun, Education-Training
Sosyal Bilimler Enstitüsü Noun, Education-Training