1. Sıfat, Eğitim lisansüstü
 2. (üniversite/kolej/okul) mezunu, diplomalı.
  a university/high school graduate.
 3. ihtisas öğrencisi, üniversitenin ilk kademesini bitirip ileri kademe öğrenimi yapan öğrenci.
 4. dereceli kap, (sıvı) ölçü kabı.
 5. uzmanlık+, ihtisas+, yüksek öğrenime/uzmanlık öğrenimine/öğrencilerine ait.
  A graduate student is
  one who is studying for an advanced degree.
 6. (bkz: graduated ) (3).
 7. mezun etmek/olmak, diploma vermek/almak.
  Her brother graduated from university last year. The college
  must graduate more science students. NOT: “He graduated from college” deyimi
  “He was graduated from college”dan daha yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.
  “He graduated college” demek yanlıştır.
 8. derecelen(dir)mek, derecelere/kademelere ayırmak/bölmek/ayrılmak, taksimatlandırmak.
  A thermometer is graduated.
 9. tedricen değişmek.
mezun
lise mezunu olmak Fiil
(US) lise mezunu olmak Fiil
üniversite mezunu
iktisat mezunu
lise mezunu
(US) lise mezunu
okul mezunu
lise mezunu olmak Fiil
üniversite mezunu
okuldan mezun olmak Fiil
bir vergiyi artan oranlı yapmak Fiil
bir okulu bitirmek Fiil
(Br) US bir okuldan mezun olmak Fiil
üniversite mezunu için kurs
lisansüstü ders İsim, Eğitim
lisansüstü seviyesindeki ders İsim, Eğitim
doktor payesi
üniversite eğitimi
çıkmak Fiil
bir okuldan mezun olmak Fiil
Harvard'dan mezun olmak Fiil
(US) liseden mezun olmak Fiil
hukuk mezunu
hukuktan mezun olmak Fiil
diplomalı hemşire.
yüksek lisans mezunu İsim, Eğitim
lisansüstü program İsim, Eğitim
uzmanlık/ihtisas okulu, üniversite mezunlarına uzmanlık öğrenimi veren okul/fakülte.
Uygulamalı Matematik Enstitüsü İsim, Eğitim
Enformatik Enstitüsü İsim, Eğitim
Fen Bilimleri Enstitüsü İsim, Eğitim
Sosyal Bilimler Enstitüsü İsim, Eğitim
(US) resmi kote edilen menkul değerler İsim
uzmanlık/ihtisas öğrencisi, üniversitenin ilk kademesini bitirdikten sonra ileri (ihtisas) öğrenim(i) yapan öğrenci.
lisansüstü öğrenci İsim, Eğitim
lisansüstü eğitim İsim, Eğitim
lisansüstü öğretim İsim, Eğitim
lisansüstü eğitim ve öğretim İsim, Eğitim
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği İsim, Eğitim
üniversite eğitimi
nispi vergilemek Fiil
bitirme tezi İsim, Eğitim
lisansüstü tezi İsim, Eğitim
ortak lisansüstü program İsim, Eğitim
Fen Bilimleri Enstitüsü İsim, Eğitim
Sosyal Bilimler Enstitüsü İsim, Eğitim