granary

  1. Noun tahıl/hububat/zahire ambarı.
  2. Noun çok tahıl yetiştiren bölge.
aç tavuk kendini arpa ambarında sanır