great council

  1. Noun İngilterede büyük konsül, kralın mutasarrıflarından kurulu meclis.
  2. Noun (İtalyada) belediye meclisi.