great council

  1. İsim İngilterede büyük konsül, kralın mutasarrıflarından kurulu meclis.
  2. İsim (İtalyada) belediye meclisi.