great grey shrike

  1. Noun büyük örümcek kuşu
    (Lanius excubitor): sırtı kül rengi, karnı ak ötücü kuş.