gregorian

  1. Adjective Gregor+.
    Gregorian calendar: Gregor takvimi, 1582'de Julian takviminin revizyonu ile Papa Gregor
    XIII tarafından tesis edilen ve halen kullanılan takvim.
    Gregorian year: Milâdî yıl/sene.
  2. Adjective Ermeni kilisesine ait.
Miladi takvim Noun, Units of Measurement
Gregoryen takvim Noun, Units of Measurement
Katolik kilisesi ilâhisi.
miladi tarih