grub

 1. tırtıl, sürfe, larva, kurt.
 2. esir gibi durmadan çalışan kimse.
 3. yiyecek.
 4. eşelemek, (toprağı) kazmak/eşmek.
  The dog was grubbing (about) under the bush looking for a bone.

 5. grub up/out: eşip çıkarmak, kökünden sökmek, yeri kazıp ağaç köklerini çıkarmak.
  The old apple
  tree must be grubbed up and young ones planted.
 6. yemek ye(dir)mek.
 7. köle gibi/durmadan çalışmak.
  People grub for a living/for money.
 8. altüst edip aramak, dikkatle araştırmak, didik didik etmek, altını üstüne getirmek.
  We grubed in the
  countyside for food and fuel.
 9. aşırmak, yürütmek, çalmak, otlamak, otlakçılık etmek.
büvelek.
sığır kurtçuğu
(Hypoderma lineatum): ABD'de bilhassa larvaları sığırlara çok zarar veren bir kurtçuk. Noun

grugru ile ayni anlama gelir. çam biti
(Rhynchophorus palmarum): G. Amerikada çamlara zarar veren bir böcek.
pala çalmak Verb
yorulmak Verb
saplama
Londra'da eskiden fakir yazarların oturduğu sokak (yeni adı
Milton Street). Noun
piyasa yazarları, fakir yazarlar. Noun
toprak yüzünü hafifçe kazımak Verb
kök sokmak Verb