1. Exclamation ha! vay! oh! ya!: hayret, sevinç, şüphe, zafer, başarı vb. bildiren ünlem.
  “Ha! I've caught you!”
  cried the giant to Jack.
  ha ha: gülme sesi taklidi.
(argo) yaygara
gürültülü patırtılı konuşma
kahkaha sesi
sevinç
merak
vb ifadesi Noun
Hah ! Ya ! Oh !
şaşkınlık
ilgi
ha.
hektar. Adjective
haunt Verb
az bir masraftan kaçınıp büyük zarara girmek.
: bu yıl(da).
 1. come on
 2. now
now then !
repeatedly Adverb
incessantly Adverb
at once
at a moment's notice
come on
That's better! Sentence
Get over yourself!

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

 1. Arap alfabesinin altıncı, Türkler’in İslâmiyet’i kabullerinden ... ve bu harfin adı
 2. Arap alfabesinin yirmi yedinci, Türkler’in İslâmiyet’i ... ve bu harfin adı
 3. Gayrete getirmek ... için kullanılır
 4. Hahniyum elementinin sembolü