1. Ünlem ha! vay! oh! ya!: hayret, sevinç, şüphe, zafer, başarı vb. bildiren ünlem.
  “Ha! I've caught you!”
  cried the giant to Jack.
  ha ha: gülme sesi taklidi.
(argo) yaygara
gürültülü patırtılı konuşma
kahkaha sesi
sevinç
merak
vb ifadesi İsim
Hah ! Ya ! Oh !
şaşkınlık
ilgi
ha.
hektar. Sıfat
haunt Fiil
az bir masraftan kaçınıp büyük zarara girmek.
: bu yıl(da).
 1. come on
 2. now
now then !
repeatedly Zarf
incessantly Zarf
at once
at a moment's notice
come on
That's better! Cümle
Get over yourself!

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

 1. Arap alfabesinin altıncı, Türkler’in İslâmiyet’i kabullerinden ... ve bu harfin adı
 2. Arap alfabesinin yirmi yedinci, Türkler’in İslâmiyet’i ... ve bu harfin adı
 3. Gayrete getirmek ... için kullanılır
 4. Hahniyum elementinin sembolü