hack through

  1. (a) (balta ile) keserek yol açmak, (b) acele ile/baştan savma yapmak,
    argo şişirmek.