half-time

  1. Noun, Sports ara
  2. Noun, Sports yarı
  3. Noun, Sports devre
  4. yarım gün çalışma
  5. Noun, Sports devre arası
yarım günlük iş
yarım gün çalışan işçi
(spor) yarı, devre, dönem, ara, haftaym. Noun