1. İsim, Spor ara
  2. İsim, Spor yarı
  3. İsim, Spor devre
  4. yarım gün çalışma
  5. İsim, Spor devre arası
yarım günlük iş
yarım gün çalışan işçi
(spor) yarı, devre, dönem, ara, haftaym. İsim