handiness

  1. Noun maharet, hüner, beceriklilik.
  2. Noun kolaylık, uygunluk, münasiplik, müsaitlik, elverişlilik.