handsome

 1. alengirli (argo)
 2. Adjective yakışıklı, güzel (sıhhatli ve mütenasip endamlı).
  We usually say that a man is handsome, but a woman
  is pretty or beautiful.
 3. Adjective cazip, şirin, sevimli, canayakın, hoş.
  a handsome house.
 4. Adjective bol, mebzul, hayli, çok, büyük, önemli.
  a handsome fortune. Ten thousand dollars is a handsome amount of money.
 5. Adjective cömert, lûtufkâr, yerinde.
  a handsome compliment/gift. a handsome gesture.
 6. Adjective hünerli, mahir, ustalıklı, zarif, lâtif.
filinta gibi
hatırı sayılır servet
(diplomatik) jest
iyi kâr
oldukça yüksek fiyat
iyi kâr
büyük kazanç
gösterişli malikâne
iyi muamele
cömertlik etmek Verb