1. alengirli (argo)
 2. Sıfat yakışıklı, güzel (sıhhatli ve mütenasip endamlı).
  We usually say that a man is handsome, but a woman
  is pretty or beautiful.
 3. Sıfat cazip, şirin, sevimli, canayakın, hoş.
  a handsome house.
 4. Sıfat bol, mebzul, hayli, çok, büyük, önemli.
  a handsome fortune. Ten thousand dollars is a handsome amount of money.
 5. Sıfat cömert, lûtufkâr, yerinde.
  a handsome compliment/gift. a handsome gesture.
 6. Sıfat hünerli, mahir, ustalıklı, zarif, lâtif.
filinta gibi
hatırı sayılır servet
(diplomatik) jest
iyi kâr
oldukça yüksek fiyat
iyi kâr
büyük kazanç
gösterişli malikâne
iyi muamele
cömertlik etmek Fiil