hang over

 1. (a)
  hang over from: …'den kalmak, süregelmek.
  This custom hangs over from the old days.
  (b) tehdit etmek, … üzere olmak, vukuu yakın olmak.
  The danger of war hung over the Europe for ten years. (c)
  hang over one's head: (kötü bir ihtimal bir kimseyi) tehdit etmek, Demoklesin kılıcı gibi başında asılı durmak.
  The examinations are hanging over her head, that's why she can't sleep at night.
ayıltı, (sarhoşluk) mahmurluk, akşamdan kalma, (hastalık vb.) bakiyesi, başağrısı vb.. Noun
(bir şeyden/eski devirden artakalan) bakiye, kalıntı. Noun