hard language

  1. kaba dil
  2. öğrenmesi güç dil