hard numbers

  1. Noun (US) güvenilebilir mali projeksiyonlar