hard sledding

  1. Noun güçlükle ilerleme.
  2. Noun elverişsiz durum, zorluk, müşkilât.