hard work

  1. ağır iş
  2. çetin iş
  3. hamallık
birinin başarısını çok çalışmasına bağlamak Verb
çok çalışmasının semeresini almak Verb
başarısını çok çalışmaya borçlu olmak Verb
öğrencilerine çok çalışmanın önemini anlatmak Verb
çok çalışarak başarısızlığa uğramaktan kaçınmak Verb
zor işe alışık olmak Verb
alın teri ile kazanmak Verb
işi gücümsemek, kolay bir işi zor bulmak.
sıkı çalışmak Verb
kafa patlatmak Verb
kendini çok çalışmaya zorlamak Verb
didinmek Verb
çok çalışmak Verb
alın teri dökmek Verb
emek vermek Verb
ter dökmek Verb
geçimini sağlamak için çok çalışmak Verb
birini çok çalıştırmak Verb