have a run of bad luck

  1. Verb talihsizlik üstüne talihsizliğe uğramak