have but a poor change of success

  1. Verb başarı şansı az olmak