have enough experience for a position

  1. Verb bir mevki için yeterli deneyim sahibi olmak