have far-reaching influence

  1. Verb yaygın etkisi olmak