have joint ownership over (of) sth

  1. Verb bir şey üzerinde ortak mülkiyet sahibi olmak