have one's work cut out

  1. Verb işi başından aşkın olmak