have several handles to one's name

  1. Verb bir takım unvanları olmak