have something at one's finger ends

  1. Verb bir şeyin girdisini çıktısını bilmek
  2. Verb bir şeyi çok iyi bilmek